DOO JAKŠA-DJ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE I OBUKU VOZAČA I USLUŽNE DELATNOSTI, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:33
Основни подаци

Пословно Име: DOO JAKŠA-DJ ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE I OBUKU VOZAČA I USLUŽNE DELATNOSTI, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20022400
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Добровољачка 38
Датум оснивања:16.03.2005
ПИБ: 103828816

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 13.04.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 8553
Назив делатности: Делатност школа за возаче

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103828816
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011013032-04
355-0000001071333-30

Контакт подаци

Телефон 1:  0642840173
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni