DOO TEOZIS LTD SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:01
Основни подаци

Пословно Име: DOO TEOZIS LTD SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20088095
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Карађорђева 8
Датум оснивања:30.09.2005
ПИБ: 104122256

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 10.10.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4120
Назив делатности: Изградња стамбених и нестамбених зграда

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104122256
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000927612-73

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni