DOO TT-BELT TRAKE I TRANSPORTERI SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:57
Основни подаци

Пословно Име: DOO TT-BELT TRAKE I TRANSPORTERI SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08740054
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Шумадијска 24
Датум оснивања:09.07.2001
ПИБ: 100451615

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 02.08.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2219
Назив делатности: Производња осталих производа од гуме

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 100451615
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
330-0000001000207-66

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni