DOO VULKAN GUMA-BELT ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:31
Основни подаци

Пословно Име: DOO VULKAN GUMA-BELT ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08757038
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Врбашка 16
Датум оснивања:08.05.2002
ПИБ: 101867984

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 11.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2017
Назив делатности: Производња синтетичког каучука у примарним облицима

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867984
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
310-0000000001534-73
325-9602700000648-69
160-0000000063871-38
105-0000006500055-65
170-0030008688000-55
325-9604700000648-59
325-9601700000648-74
160-0000000928404-25
205-0000000120718-35
325-9500700003001-19
170-0030008688001-52
340-0000000026314-43
205-0070100309600-52
310-0070100003552-22

Контакт подаци

Телефон 1:  (021) 730-475
Телефон 2:  (021) 731-485
Факс:  (021) 731-485
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni