DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PROPATROL SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:27
Основни подаци

Пословно Име: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PROPATROL SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20397390
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Жарка Зрењанина 38
Датум оснивања:20.03.2008
ПИБ: 105504436

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 20.03.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4690
Назив делатности: Неспецијализована трговина на велико

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105504436
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000006500166-23

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni