DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SANJA TRANSPORT SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:04
Основни подаци

Пословно Име: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SANJA TRANSPORT SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20233249
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Трг Републике 1
Датум оснивања:11.12.2006
ПИБ: 104762505

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 22.12.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104762505
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
370-0000100223181-34
325-9601700051046-06
220-0000000065792-14
325-9602700051046-98
325-9500700033523-21
220-4510300000102-78
325-9500700010950-34
370-0000000007441-22
220-2130200005870-58
370-0000000009015-53

Контакт подаци

Телефон 1: 063591510
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni