DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE, TRGOVINU I USLUGE GOGA & DAČA GROUP DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:24
Основни подаци

Пословно Име: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU DRVENE AMBALAŽE, TRGOVINU I USLUGE GOGA & DAČA GROUP DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20341408
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Стевана Синђелића 5
Датум оснивања:11.10.2007
ПИБ: 105235921

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 11.10.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 1624
Назив делатности: Производња дрвне амбалаже

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105235921
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
205-0000000154479-20
340-0000010001388-97
340-0000011000997-25
160-0000000316112-12
160-0050100210751-61
160-0000000401885-34
105-0000006500385-45
105-0510120004925-47

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni