DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PARKVETS-NS, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:19
Основни подаци

Пословно Име: DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE PARKVETS-NS, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20294477
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Димитрија Полит Десанчића 14
Датум оснивања:31.05.2007
ПИБ: 105026371

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 31.05.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 7500
Назив делатности: Ветеринарска делатност

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105026371
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200202152-03
355-0003200202142-33

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni