ĐURĐINKA NAUMOV PREDUZETNIK RADNJA ZA PROIZVODNJU GAŠENOG KREČA I GRAĐEVINSKE RADOVE BANIS NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:14
Основни подаци
Пословно име: ĐURĐINKA NAUMOV PREDUZETNIK RADNJA ZA PROIZVODNJU GAŠENOG KREČA I GRAĐEVINSKE RADOVE BANIS NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 60894507
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Petra Drapšina 72
Датум почетка обављања делатности: 12.11.2007
ПИБ: 105247440
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 12.11.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4120
Назив делатности: Изградња стамбених и нестамбених зграда

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105247440
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
220-4610700000084-18
160-0000000283561-83
355-0003200019135-34
370-0000000002473-85
160-0051400119140-38
160-0000000445593-54
105-0000006500452-38
220-0000000103301-07

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 739435
Телефон 2: +381 (0)63 11155062
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni