DŽONJA AGRAR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDU I USLUGE TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 10:14
Основни подаци

Пословно Име: DŽONJA AGRAR DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POLJOPRIVREDU I USLUGE TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20224037
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: Јована Поповића 45
Датум оснивања:13.11.2006
ПИБ: 104734729

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 27.11.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104734729
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000315395-29
165-0000000013726-92

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni