E & E ZA PROMET ROBA NA VELIKO I MALO EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:52
Основни подаци

Пословно Име: E & E ZA PROMET ROBA NA VELIKO I MALO EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08806748
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Мађарска 3
Датум оснивања:26.01.2004
ПИБ: 103228055

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 11.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4669
Назив делатности: Трговина на велико осталим машинама и опремом

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103228055
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000924194-45

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni