FRIZER ZA ŽENE I MUŠKARCE TANJA HAJDUKOVIĆ TATJANA PREDUZETNIK SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:36
Основни подаци
Пословно име: FRIZER ZA ŽENE I MUŠKARCE TANJA HAJDUKOVIĆ TATJANA PREDUZETNIK SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 55943222
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Cara Lazara 1
Датум почетка обављања делатности: 10.08.2003
ПИБ: 102947324
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 10.08.2003

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

01.11.2014 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 9602
Назив делатности: Делатност фризерских и козметичких салона

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102947324
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000027846-06

Контакт подаци

Телефон 1: +381 21 732 552
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni