FRIZERSKI SALON BUDA JASMINA POPOVIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:45
Основни подаци
Пословно име: FRIZERSKI SALON BUDA JASMINA POPOVIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 60112410
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Trg Slobode 6
Датум почетка обављања делатности: 20.04.2006
ПИБ: 104339639
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 20.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 9602
Назив делатности: Делатност фризерских и козметичких салона

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104339639
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011414389-91

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni