GERON PLUS DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:23
Основни подаци

Пословно Име: GERON PLUS DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20331836
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Цара Лазара 5
Датум оснивања:17.09.2007
ПИБ: 105337896

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 17.09.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 5510
Назив делатности: Хотели и сличан смештај

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105337896
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
165-0000000014321-53
165-0002024404596-04

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni