GORAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIK, NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:21
Основни подаци
Пословно име: GORAN MARKOVIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIK, NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 50897869
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Jockov 101
Датум почетка обављања делатности: 21.01.1991
ПИБ: 102406131
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 21.01.1991

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

02.03.2004 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 102406131
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001054351-51
355-0000002005523-81

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)63 509671
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni