GRAĐEVINSKO TRANSPORTNA RADNJA TATALOVIĆ NIKOLA TATALOVIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:40
Основни подаци
Пословно име: GRAĐEVINSKO TRANSPORTNA RADNJA TATALOVIĆ NIKOLA TATALOVIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 55943427
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Cara Lazara 2 Теретно возило марке ФАП рег.бр. СМ-226-66
Датум почетка обављања делатности: 15.09.2005
ПИБ: 103163974
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 15.09.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

23.12.2013 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4120
Назив делатности: Изградња стамбених и нестамбених зграда

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103163974
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
205-0000000067506-09
160-0000000927196-60
355-0000001074368-43
160-0051470019836-19

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni