GRMEČ KONDIĆ PROIZVODNO-USLUŽNO I PROMETNO EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NADALJ

privrednik-nadalj 16 Sep 2016 8:02
Основни подаци

Пословно Име: GRMEČ KONDIĆ PROIZVODNO-USLUŽNO I PROMETNO EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NADALJ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08651752
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Браће Јоцков бб
Датум оснивања:24.02.1997
ПИБ: 101425245

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 12.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 1071
Назив делатности: Производња хлеба, свежег пецива и колача

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425245
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001127200-45
355-0000001019470-31

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni