HUMANA APOTEKA ZDRAVLJE ARANKA ČOLIĆ PR SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 9:07
Основни подаци
Пословно име: HUMANA APOTEKA ZDRAVLJE ARANKA ČOLIĆ PR SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 51004671
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Svetog Save 25
Датум почетка обављања делатности: 05.10.1992
ПИБ: 101425108
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 05.10.1992

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4773
Назив делатности: Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама – апотекама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101425108
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011414297-76

Контакт подаци

Телефон 1: 021 735 100
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni