IKIĆ METAL COLOR DOO ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 11:13
Основни подаци

Пословно Име: IKIĆ METAL COLOR DOO ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20762845
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: Железничка 28
Датум оснивања:19.09.2011
ПИБ: 107248862

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 19.09.2011

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 3811
Назив делатности: Скупљање отпада који није опасан

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107248862
РЗЗО број: 4000827438
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000359943-51

Контакт подаци

Телефон 1: +381 62 583227
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni