INT.LINE DOO ZA TRANSPORT I USLUGE SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:25
Основни подаци

Пословно Име: INT.LINE DOO ZA TRANSPORT I USLUGE SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20350423
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Петра Драпшина 63
Датум оснивања:06.11.2007
ПИБ: 105276288

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 06.11.2007

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105276288
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000011009807-76
220-2230200000679-96
340-0000010008436-02
220-0000000132189-61

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni