JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADITELJ, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:35
Основни подаци

Пословно Име: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADITELJ, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08067546
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Доситеја Обрадовића 2
Датум оснивања:22.11.1965
ПИБ: 101424687

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 16.08.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 3600
Назив делатности: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424687
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001012425-20
160-0000000045975-85
105-0000006500323-37
355-0000001130999-94
105-6501200003078-96
105-0000000065070-80
840-0000000070743-38
355-0000001133140-73

Контакт подаци

Телефон 1: 021/730-158, +38121730158  021/732-284, +38121732284
Телефон 2: 021/731-012, +38121731012
Факс:  021/731-012
Email: graditelj.direktor@neobee.net
Интернет адреса: http://jkpgraditelj.co.rs/

Komentari su zatvoreni