JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE SRBOBRAN SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:48
Основни подаци

Пословно Име: JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE SRBOBRAN SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08763429
Правна форма: Јавно предузеће
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Карађорђерва 1
Датум оснивања:28.05.2002
ПИБ: 101424540

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 28.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 7111
Назив делатности: Архитектонска делатност

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424540
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
840-0000000482641-27
840-0000002678741-64

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 730 197
Телефон 2:
Факс: +381 (0)21 732 570
Интернет адреса: www.srbobran.rs/direkcija

Komentari su zatvoreni