JOSOLARIJUS D.O.O. TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 11:14
Основни подаци

Пословно Име: JOSOLARIJUS D.O.O. TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20870397
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: Јована Поповића 52
Датум оснивања:23.10.2012
ПИБ: 107778533

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 23.10.2012

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4690
Назив делатности: Неспецијализована трговина на велико

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107778533
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0053700011530-89
160-0000000378606-31

Контакт подаци

Телефон 1: +381 21 2237353
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni