Pokrajinski sekretarijat obezbedio Srbobranu 250.000,00 dinara za izradu dvojezičnih tabli


Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj  uz dokumentaciju Opštinske uprave Srbobran je učestvovanjem na konkursu pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine uspela da obezbedi 250.000,00 dinara za izradu dvojezičnih tabli.

Na konkursu su učestvovale opštine sa teritorije Autonomne  pokrajine Vojvodine u čijem su radu u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina.

Dobijena sredstva će biti upotrebljena za izradu i postavljanje tabli s nazivom naseljenih mesta na putnim pravcima, ispisanih na jezicima koji su u službenoj upotrebi u opštini Srbobran.


Vreme postavljanja: 11:12 | 03 23 2017 | Kategorija kler