KOVATERM DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:28
Основни подаци

Пословно Име: KOVATERM DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20424338
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: 19 октобра 9
Датум оснивања:23.05.2008
ПИБ: 105621970

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 23.05.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4322
Назив делатности: Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105621970
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000013001176-05
340-0000011002001-20

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni