KURJAČKI PROIZVODNO I PROMETNO,EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:13
Основни подаци

Пословно Име: KURJAČKI PROIZVODNO I PROMETNO,EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08272867
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Саве Ковачевића 16
Датум оснивања:28.11.1997
ПИБ: 101868081

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 06.03.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 1091
Назив делатности: Производња готове хране за домаће животиње

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101868081
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000010006-31
160-0000000338404-66

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni