MAGPROMET PROIZVODNO, USLUŽNO I PROMETNO, EXPORT-IMPORT, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:52
Основни подаци

Пословно Име: MAGPROMET PROIZVODNO, USLUŽNO I PROMETNO, EXPORT-IMPORT, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08372420
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: 7 Јула 2
Датум оснивања:10.09.1992
ПИБ: 101424574

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 11.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4752
Назив делатности: Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424574
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
170-0030021630000-51
170-0030021630001-48
160-0053400014538-39
160-0000000062040-02

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni