MARIJA POPIĆ PR AGENCIJA ZA SEKRETARSKE USLUGE I FOTOGRAFSKA RADNJA FOTO MARI SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 8:35
Основни подаци
Пословно име: MARIJA POPIĆ PR AGENCIJA ZA SEKRETARSKE USLUGE I FOTOGRAFSKA RADNJA FOTO MARI SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 54761856
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Cara Lazara 14
Датум почетка обављања делатности: 05.11.2001
ПИБ: 101867950
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 05.11.2001

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 7420
Назив делатности: Фотографске услуге

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867950
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
340-0000000008441-21

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni