MB PROJEKT ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR, GRADNJU, INŽENJERING I PROMET ROBA, EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 06 Sep 2016 10:11

Пословно Име: MB PROJEKT ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR, GRADNJU, INŽENJERING I PROMET ROBA, EXPORT IMPORT DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08641072
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Трг Републике 1
Датум оснивања:03.01.1996
ПИБ: 101424488

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 07.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 7112
Назив делатности: Инжењерске делатности и техничко саветовање

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424488
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001012462-06
205-0000000100895-43

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni