MEDURICH & COMPANY PROIZVODNO, USLUŽNO I PROMETNO, EXPORT-IMPORT, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:34
Основни подаци

Пословно Име: MEDURICH & COMPANY PROIZVODNO, USLUŽNO I PROMETNO, EXPORT-IMPORT, DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08261555
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Светог Саве 22/а
Датум оснивања:26.07.1991
ПИБ: 101867659

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 04.07.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0161
Назив делатности: Услужне делатности у гајењу усева и засада

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867659
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000000065168-77
170-0030014519000-35
265-2010310006151-35
160-0000000920457-04
355-0000001135203-92

Контакт подаци

Телефон 1:  021730265
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni