MICROMA DOO ZA PROIZVODNJU, PRUŽANJE USLUGA I PROMET ROBA, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:43
Основни подаци

Пословно Име: MICROMA DOO ZA PROIZVODNJU, PRUŽANJE USLUGA I PROMET ROBA, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08579393
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Милоша Обилића 33
Датум оснивања:11.01.1994
ПИБ: 101868872

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 17.03.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 2651
Назив делатности: Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101868872
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000010500-04
160-0050100056086-08

Контакт подаци

Телефон 1: (0)21 730 500
Телефон 2: (0)63 582 068
Факс: (0)21 732 212
Интернет адреса: http://microma.rs/

Komentari su zatvoreni