MONIKA RAJDA PR TRGOVINSKA RADNJA I PREVOZ TUK SRBOBRAN

preduzetnik-srbobran 09 Sep 2016 9:11
Основни подаци
Пословно име: MONIKA RAJDA PR TRGOVINSKA RADNJA I PREVOZ TUK SRBOBRAN
Статус: Активан
Матични број: 51455568
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Srbobran | Улица и број: Stanoja Glavaša 17
Датум почетка обављања делатности: 01.04.1988
ПИБ: 101867819
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 01.04.1988

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4752
Назив делатности: Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867819
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0000001031505-10
160-0000000430381-03

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni