MUDRINSKI DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:02
Основни подаци

Пословно Име: MUDRINSKI DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20214767
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Стеванa Синђелићa 5.
Датум оснивања:16.10.2006
ПИБ: 104692438

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 31.10.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 1624
Назив делатности: Производња дрвне амбалаже

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104692438
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0801200001659-67
340-0000011014263-94
105-0000006500326-28
105-0000006500043-04
340-0000010019253-46

Контакт подаци

Телефон 1: 021733919
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni