NB-SOJA-GOLD DOO NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 8:12
Основни подаци

Пословно Име: NB-SOJA-GOLD DOO NADALJ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 21041408
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Светог Саве 19
Датум оснивања:29.08.2014
ПИБ: 108650842

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 29.08.2014

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 1041
Назив делатности: Производња уља и масти

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 108650842
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
220-0000000134565-14
220-0000000138477-15
220-2830200000951-63

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni