NEBOJŠA NEDELJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING CONSULTING-FEED NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:37
Основни подаци
Пословно име: NEBOJŠA NEDELJKOVIĆ PR AGENCIJA ZA KONSALTING CONSULTING-FEED NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 63411868
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Svetog Save 19
Датум почетка обављања делатности: 23.01.2014
ПИБ: 108380967
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 23.01.2014

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 7022
Назив делатности: Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 108380967
РЗЗО број:
Пио број: 3237653468

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000401004-58
160-0051400110267-79

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni