NEBOJŠA RAKIĆ PR ZANATSKA RADNJA ĐERAM KOP NN NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:34
Основни подаци
Пословно име: NEBOJŠA RAKIĆ PR ZANATSKA RADNJA ĐERAM KOP NN NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 63122084
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Jockov 6
Датум почетка обављања делатности: 13.03.2013
ПИБ: 107975233
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 13.03.2013

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

30.09.2015 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4399
Назив делатности: Остали непоменути специфични грађевински радови

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107975233
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200239524-19

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)21 2239324
Телефон 2: +381 (0)63 8533721
Факс: +381 (0)21 2239442
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni