NOVAK MARTINOVIĆ PR GRAĐEVINSKI RADOVI PERFECT NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:18
Основни подаци
Пословно име: NOVAK MARTINOVIĆ PR GRAĐEVINSKI RADOVI PERFECT NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 61979166
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Mažić 33
Датум почетка обављања делатности: 22.09.2008
ПИБ: 105782236
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 22.09.2008

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид

17.06.2015 –

Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 4120
Назив делатности: Изградња стамбених и нестамбених зграда

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 105782236
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000309357-04
105-0000000810207-34

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)64 2813667
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni