NOVAK-TRANS TRANSPORTNO-PROMETNO DOO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:14
Основни подаци

Пословно Име: NOVAK-TRANS TRANSPORTNO-PROMETNO DOO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08450404
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Лист Ференца 2
Датум оснивања:15.02.1993
ПИБ: 101814061

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 15.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101814061
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
205-0000000059317-35

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni