Informatička obuka za poljoprivrednike

kler,naslovna 25 Jul 2017 11:28

S namerom da da pun doprinos stvaranju novih, povoljnijih uslova za bavljenje poljoprivredom, kao i da omogući obrazovanje svih pojedinaca koji svoju poslovnu budućnost vide u ovoj oblasti, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj opštine Srbobran donela je odluku da organizuje informatičku obuku za poljoprivrednike.

Kako je saopšteno iz KLER-a, ciljevi obuke su: podsticanje i unapređenje informatičkog obrazovanja porodičnih gazdinstava, unapređenje korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija korišćenjem računara na svojim gazdinstvima za sopstvene potrebe, podsticaj razvoja kapaciteta gazdinstava korišćenjem IT i korišćenjem interneta, podizanje informatičke pismenosti za korišćenje jednakih mogućnost pri apliciranju kod fondova koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, kao i priprema za međunarodne fondove, te lakša dostupnost informacija o aktuelnim kokursima

Predviđeni broj školskih časova je 36, ( 2 sata i 15 minuta / 3 školska časa u bloku/ u 12 navrata) a grupe bi se formirale u zavisnosti od zainteresovanih. Za sve polaznike obuke biće obezbeđeni računari i ostali neophodni uslovi za rad. Ovo je jedna od prvih obuka ove vrste u Vojvodini.

Zainteresovani poljoprivrednici mogu da se jave u prostorije Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Trg Slobode 4, ili putem telefona: 731-020, lokal 144, i 061/277-12-25.

Tags: , , Komentari su zatvoreni