OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NADALJ NADALJ

privrednik-nadalj 06 Sep 2016 10:41

Пословно Име: OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NADALJ NADALJ
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08231109
Правна форма: Задруга
Врста задруге: Друга
Седиште: Општина: Србобран | Место: Надаљ | Улица и број: Светог Саве 31
Датум оснивања:06.12.1990
ПИБ: 101869433

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 30.08.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Извор средстава за оснивање и пословање задруге :

Улози

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101869433
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000347598-32
160-0000000922098-28
355-0000001005662-36
355-0000001070869-64
160-0000000442262-56
160-0000000374416-88

Контакт подаци

Телефон 1:(021) 739-100, (021) 739-101,(021) 739-102
Телефон 2:(021) 739-103, (021) 739-104
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni