OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PLOD SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:49
Основни подаци

Пословно Име: OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PLOD SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08465223
Правна форма: Задруга
Врста задруге: Друга
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Милоша Црњанског 23
Датум оснивања:08.01.1993
ПИБ: 101424611

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 12.05.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Извор средстава за оснивање и пословање задруге :

Улози

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424611
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000010347-75

Контакт подаци

Телефон 1: 021 731186
Телефон 2: 021 0731186
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni