OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SRBOBRAN SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:11
Основни подаци

Пословно Име: OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SRBOBRAN SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08231087
Правна форма: Задруга
Врста задруге: Друга
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Карађорђева 1
Датум оснивања:14.12.1990
ПИБ: 101867691

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 10.05.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Извор средстава за оснивање и пословање задруге :

Улози

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101867691
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
105-0000000065138-70
160-0000000312306-81
330-0000065000083-07
160-0000000009884-09
160-0000000127881-68
160-0050100245989-77
160-0000000406616-03
355-0000001053494-03

Контакт подаци

Телефон 1: 021/730-429; 
Телефон 2: 021/730-455;
Факс:
Емаил: ozzsrb@eunet.rs

Интернет адреса: http://www.ozz-srbobran.backabanat.com/

Komentari su zatvoreni