OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA TERA NOVA, TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 10:11
Основни подаци

Пословно Име: OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA TERA NOVA, TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08752583
Правна форма: Задруга
Врста задруге: Друга
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: 7. Jула 1
Датум оснивања:05.03.2002
ПИБ: 101424566

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 06.04.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Извор средстава за оснивање и пословање задруге :

Улози

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424566
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
285-1001209899097-53
160-0000000338355-19
205-0070100476302-78
205-0000000233865-94
275-0010221648852-76
285-1001250000011-09
160-0000000063879-14
105-0000000003286-65
355-0003200372852-63
170-0030021566000-88
275-0010221648462-82
275-0010221648467-67
160-0050100281535-42
220-0000000046285-44

Контакт подаци

Телефон 1: 021 737121
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni