OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA TREND TURIJA

privrednik-turija 09 Sep 2016 10:13
Основни подаци

Пословно Име: OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA TREND TURIJA
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08794863
Правна форма: Задруга
Врста задруге: Друга
Седиште: Општина: Србобран | Место: Турија | Улица и број: 22. Октобра 2
Датум оснивања:20.02.2003
ПИБ: 103035959

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 10.05.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Извор средстава за оснивање и пословање задруге :

Улози

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103035959
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200107895-19
160-0000000927100-57
310-0000000008722-43

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni