OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZLATNO ZRNO, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:45
Основни подаци

Пословно Име: OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZLATNO ZRNO, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08715785
Правна форма: Друго
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: BARDOVA 15
Датум оснивања:20.12.2000
ПИБ: 101814262

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 11.05.2006

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101814262
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
220-0000000127511-30
310-0000000156865-68
160-0000000920799-45
105-0000000065172-65

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni