PAROŠKI PROIZVODNO,USLUŽNO I PROMETNO EXPORT IMPORT,DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:56
Основни подаци

Пословно Име: PAROŠKI PROIZVODNO,USLUŽNO I PROMETNO EXPORT IMPORT,DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08474273
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: 19 Октобра 60
Датум оснивања:12.11.1992
ПИБ: 101424978

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 18.10.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4941
Назив делатности: Друмски превоз терета

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424978
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
220-2130200004483-48
160-0000000378649-96
355-0003200342526-55
160-0000000140547-94
170-0030015925320-90
285-1001209895993-53
325-9602700000782-55
170-0030015925000-80
205-0000000159858-82
160-0000000313187-57
325-9500700004126-39
355-0003200346582-12
205-0070100342349-66
325-9604700000782-45
285-1001000001211-72
325-9601700000782-60

Контакт подаци

Телефон 1:(021) 735 005
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni