PIONIR AKCIONARSKO DRUŠTVO SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 8:18
Основни подаци

Пословно Име: PIONIR AKCIONARSKO DRUŠTVO SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 08055157
Правна форма: Акционарско друштво
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Салаш преко баре 27
Датум оснивања:09.11.1989
ПИБ: 101424638

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 26.07.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0111
Назив делатности: Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 101424638
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
275-0010226704034-92
160-0000000309825-55
275-0010226704073-72
160-0050170153763-67
160-0000000924936-50
105-0000000800377-36
160-0000000920101-05
275-0010226704018-43
160-0000000009611-52
330-0070100094884-24
160-0000000378874-03
160-0000000931008-70
330-0000015006497-44

Контакт подаци

Телефон 1: 021/730-440
Телефон 2: 021/730-446
Факс: 021/730-531
Интернет адреса: www.pionirad.co.rs

Komentari su zatvoreni