PIVNIČKI I SIN DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, SRBOBRAN

privrednik-srbobran 09 Sep 2016 7:55
Основни подаци

Пословно Име: PIVNIČKI I SIN DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20101164
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Соње Маринковић 2/1
Датум оснивања:11.11.2005
ПИБ: 104166835

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 21.11.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 0150
Назив делатности: Мешовита пољопривредна производња

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 104166835
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000325343-61
160-0000000238628-52

Контакт подаци

Телефон 1: 021 734 030
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni