POPOVIĆ – T&S ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA MALO I VELIKO EKSPORT IMPORT SRBOBRAN

privrednik-srbobran 06 Sep 2016 10:17

Пословно Име: POPOVIĆ – T&S ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA MALO I VELIKO EKSPORT IMPORT SRBOBRAN
Статус: Активно привредно друштво
Матични број: 20001216
Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу
Седиште: Општина: Србобран | Место: Србобран | Улица и број: Смедеревска 14
Датум оснивања:18.01.2005
ПИБ: 103971558

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум регистрације: 09.02.2005

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности: 4120
Назив делатности: Изградња стамбених и нестамбених зграда

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 103971558
РЗЗО број:
Пио број:

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
160-0000000216002-30

Контакт подаци

Телефон 1:
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni