PREDRAG KONDIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PEKARA KONDIĆ NADALJ

preduzetnik-nadalj 16 Sep 2016 9:32
Основни подаци
Пословно име: PREDRAG KONDIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PEKARA KONDIĆ NADALJ
Статус: Активан
Матични број: 62744618
Правна форма: Предузетник
Седиште: Општина: Srbobran | Место: Nadalj | Улица и број: Braće Jockov 135
Датум почетка обављања делатности: 14.02.2012
ПИБ: 107441343
 
 

Пословни подаци

Подаци оснивања

Датум почетка обављања делатности: 14.02.2012

Време трајања

Трајање ограничено до: Неограничено

Привремени прекид
 
Подаци о брисању

Датум брисања:
Датум престанка обављања делатности:
Разлог престанка обављања делатности:

Претежна делатност

Шифра делатности: 1071
Назив делатности: Производња хлеба, свежег пецива и колача

Остали идентификациони подаци

Порески идентификациони број ПИБ: 107441343
РЗЗО број: 4000949729
Пио број: 6237600363

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
355-0003200178061-11
355-0003200150245-39

Контакт подаци

Телефон 1: +381 (0)64 4864891
Телефон 2:
Факс:
Интернет адреса:

Komentari su zatvoreni